Rondane - Dovre nasjonalparkstyre - Innlemming av Hemmeldalen naturreservat - konstituering av nytt styre

Nasjonalparkstyret, etter konstituering. Fra venstre: Hoffstad, Pryhn, Lehre (vara for Hove), Asphoug (vara for Borgedal), Engelsjord, Brendryen, Solli, Fasteraune. Representanter fra Nord-Fron, Sør-Fron, Åmot og Ringsaker var ikke til stede
Nasjonalparkstyret, etter konstituering. Fra venstre: Hoffstad, Pryhn, Lehre (vara for Hove), Asphoug (vara for Borgedal), Engelsjord, Brendryen, Solli, Fasteraune. Representanter fra Nord-Fron, Sør-Fron, Åmot og Ringsaker var ikke til stede


Det var konstituerende møte for det utvida nasjonalparkstyret for Rondane og Dovre på Ringebu 31. mai. Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, ble valgt som leder av det utvida styret. Ordfører Dag Erik Pryhn fra Sel fortsetter som nestleder. Arbeidsutvalget ble utvida til 5 representanter.

Navn på styret beholdes uendret Rondane – Dovre nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for verneområdene knyttet til verneplan for Rondane i fylkene Hedmark og Oppland og Hemmeldalen naturreservat i Hedmark fylke består av følgende medlemmer:

 • For Dovre kommune: Bengt Fasteraune personlig vara: Inger-Lise Vorkinn
 • For Folldal kommune: Møyfrid Brendryen personlig vara: Egil Eide
 • For Hamar kommune: Grete Solli personlig vara: Inger Haug
 • For Nord-Fron kommune: Olav Røssum personlig vara: Elin F. Teigmoen
 • For Ringebu kommune: Kirsten Borgedal personlig vara: Inge Asphoug
 • For Ringsaker kommune: Jørn Eriksen personlig vara: Kjersti Røhnebæk
 • For Sel kommune: Dag Erik Pryhn personlig vara: Anita Sletten Nustad
 • For Stor-Elvdal kommune: Terje Hoffstad personlig vara: Linda Otnes
 • For Sør-Fron kommune: Ole T. Muriteigen personlig vara: Hanne S. Monshaugen
 • For Åmot kommune: Anniken Bergan-Skar personlig vara: Ole Bakmann
 • For Hedmark fylkeskommune: Mirjam Engelsjord personlig vara: Arnfinn Nergård
 • For Oppland fylkeskommune: Aud Hove personlig vara: Lasse Lehre

 

Arbeidsutvalget består av Bengt Fasteraune, Dag Erik Pryhn, Møyfrid Brendryen, Anniken Bergan-Skar og Terje Hoffstad

(Publisert:04.06.2013 Sist endret:23.01.2019)