Utsatt styremøte!!!


Styremøtet som skulle gjennomføres den 8. juni 2018 er utsatt. Nytt styremøte blir satt opp i slutten av juni. Ny dato for møtet blir kunngjort her senere. Av denne grunn blir også saklisten utilgjengelig. Det blir gjort endringer i saklisten og ny sakliste blir lagt ut en uke før nytt styremøte.

(Publisert:06.06.2018 Sist endret:15.04.2020)