Planer og publikasjoner


Kortversjon Forvaltningsplan Rondane

En kortversjon av Forvaltningsplan for de store verneområda i Rondane er lagt ut her: Kortervsjon forvaltningsplan de store verneområdene i Rondane.

(Publisert:30.03.2020)
Les mer

Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for Rondane med tilliggende verneområder og Hemmeldalen.

Les mer

Skjøtselsplaner

Det drives aktiv skjøtsel på ulike lokaliteter i landskapsvernområdene i Frydalen og Grimsdalen. Utkast til skjøtselsplan for Frydalen og Skjøtselsplan for fangstminne på Formokampen er lagt ut her.

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:03.07.2020)
Les mer

Årsrapporter

Årsrapport for Rondane og Dovre nasjonalparker og tilliggende landskapsvernområder og naturreservat.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.02.2020)
Les mer

Besøksforvaltning Rondane nasjonalpark

Nedenfor er det en oversikt over dokumentene som danner kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av Rondane nasjonalpark og tilliggende verneområder. Dokumentene danner også grunnlaget for utarbeidelsen av besøksstrategien for Rondane nasjonalpark.

(Publisert:24.04.2015 Sist endret:13.01.2020)
Les mer

Besøksforvaltning Dovre nasjonalpark

Arbeidet med Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er sett i gang. Aktuelle dokument er lagt ut her.

(Publisert:26.06.2020 Sist endret:05.11.2020)
Les mer

Retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark 28.juni 2019

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i møte 28.06.19, sak 16/19 godkjend "Retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark 28.juni 2019". Retningsliner og kopi av saka ligger her: Retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark 28.juni 2019 Rondane_Dovre nasjonalparkstyre, 28.06.19, sak 16/19

(Publisert:27.01.2020 Sist endret:26.06.2020)
Les mer

Vurdering av dronesøknader

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i møte 11.10.19, sak 34/19 godkjent retningslinjer for behandling av søknader om bruk av droner. Vi har lagt ut saken her...

(Publisert:20.07.2020)
Les mer

Diverse dokumenter

Andre aktuelle dokumenter for verneområdene vil bli lagt ut her.

(Publisert:18.09.2013 Sist endret:12.05.2020)
Les mer

Presentasjoner fra møter

Presentasjoner fra møte med reiselivet den 26. mai 2015. Presentasjon styreleder Bengt Fasteraune Presentasjon ny merkevare Presentasjon kunnskapsgrunnlag og fokusområder Presentasjon brukerinteresser og medvirkning Presentasjon kunnskap fra forskningsprosjektet i Rondane Presentasjon organisert ferdsel  

(Publisert:28.05.2015 Sist endret:30.03.2020)
Les mer