Planer og publikasjoner


Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for Rondane med tilliggende verneområder og Hemmeldalen.

Les mer

Skjøtselsplaner

Skjøtselsplan for Frydalen og Grimsalen landskapsvernområde.  

(Publisert:27.11.2012 Sist endret:19.09.2013)
Les mer

Årsrapporter

Årsrapport for Rondane og Dovre nasjonalparker og tilliggende landskapsvernområder og naturreservat.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2013)
Les mer

Besøksforvaltning Rondane nasjonalpark

Nedenfor er det en oversikt over dokumentene som danner kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av Rondane nasjonalpark og tilliggende verneområder. Dokumentene danner også grunnlaget for utarbeidelsen av besøksstrategien for Rondane nasjonalpark.

(Publisert:24.04.2015 Sist endret:13.01.2020)
Les mer

Diverse dokumenter

Andre aktuelle dokumenter for verneområdene vil bli lagt ut her.

(Publisert:18.09.2013)
Les mer

Presentasjoner fra møter

  Presentasjoner fra møte med reiselivet den 26. mai 2015. Presentasjon styreleder Bengt Fasteraune Presentasjon ny merkevare Presentasjon kunnskapsgrunnlag og fokusområder Presentasjon brukerinteresser og medvirkning Presentasjon kunnskap fra forskningsprosjektet i Rondane Presentasjon organisert ferdsel    

(Publisert:28.05.2015 Sist endret:01.06.2015)
Les mer