Planer og publikasjoner


Kortversjon Forvaltningsplan Rondane

En kortversjon av Forvaltningsplan for de store verneområda i Rondane er lagt ut her: Kortervsjon forvaltningsplan de store verneområdene i Rondane.

(Publisert:30.03.2020)
Les mer

Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for Rondane med tilliggende verneområder og Hemmeldalen.

Les mer

Skjøtselsplaner

Det er godkjent skjøtselsplaner for Grimsdalen landskapsvernområde, og  for fangstminne på Formokampen. Det er laget utkast til skjøtselsplan for Frydalen landskapsvernområde. Det er varslet oppstart av arbeid med skjøtselsplan for Kongevegen / Pilegrimsleden i Dovre nasjonalpark.

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:12.02.2021)
Les mer

Årsrapporter

Årsrapport for Rondane og Dovre nasjonalparker og tilliggende landskapsvernområder og naturreservat.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.02.2021)
Les mer

Besøksforvaltning Rondane nasjonalpark

Nedenfor er det en oversikt over dokumentene som danner kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av Rondane nasjonalpark og tilliggende verneområder. Dokumentene danner også grunnlaget for utarbeidelsen av besøksstrategien for Rondane nasjonalpark.

(Publisert:24.04.2015 Sist endret:13.01.2020)
Les mer

Besøksforvaltning Dovre nasjonalpark

Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er sendt på høring. Frist for å uttale seg er satt til 23. april 2021. Høringsdokumentene er lagt her...

(Publisert:26.06.2020 Sist endret:23.03.2021)
Les mer

Retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark 28.juni 2019

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i møte 28.06.19, sak 16/19 godkjend "Retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark 28.juni 2019". Retningsliner og kopi av saka ligger her: Retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark 28.juni 2019 Rondane_Dovre nasjonalparkstyre, 28.06.19, sak 16/19

(Publisert:27.01.2020 Sist endret:26.06.2020)
Les mer

Vurdering av dronesøknader

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i møte 11.10.19, sak 34/19 godkjent retningslinjer for behandling av søknader om bruk av droner. Vi har lagt ut saken her...

(Publisert:20.07.2020 Sist endret:23.02.2021)
Les mer

Rullering av forvaltningsplan - Rondane - Dovre - Hemmeldalen m.fl.

Nasjonalparkstyret har satt i gang arbeidet med rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat. Dette er en samleside for prosessen, der det er lagt ut møteplan og aktuelle dokument.

(Publisert:23.02.2021 Sist endret:09.04.2021)
Les mer

Diverse dokumenter

Andre aktuelle dokumenter for verneområdene vil bli lagt ut her.

(Publisert:18.09.2013 Sist endret:12.05.2020)
Les mer