Besøksforvaltning Dovre nasjonalpark

Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er sendt på høring.

Frist for å uttale seg er satt til 23. april 2021.

Høringsdokumentene er lagt her...

(Publisert:26.06.2020 Sist endret:23.03.2021)