Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for Rondane med tilliggende verneområder og Hemmeldalen.


Forvaltningsplan Rondane

Her kan du laste ned fovaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og kortversjon av forvaltningsplanen.

(Publisert:23.08.2013)
Les mer

Forvaltningsplan Hemmeldalen

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat kan lastes ned her.

(Publisert:23.08.2013)
Les mer