Møtekalender

Møtekalender for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og arbeidsutvalg.

 

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2019

Møtedato            Møtetype               Sted                          
8. mars Styremøte Åmot
28. juni Styremøte Hamar
11. oktober Styremøte Folldal
13. desember Styremøte Dombås

 

 

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2018

Møtedato            Møtetype               Sted                          
16. mars Styremøte Ringsaker
8. juni Styremøte Sel
14. september Styremøte Bjørnhollia
30. november Styremøte
Nord-Fron

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2016

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
5. februar AU-møte Telefonmøte  
4. mars Styremøte Øyer
 
8. april Styremøte Dombås  
29. april  AU-møte Telefonmøte  
3. juni Styremøte
 
16. september Styremøte
 
7. oktober AU-møte Telefonmøte  
25. november Styremøte
 
16. desember AU-møte Telefonmøte  
  
  

 Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2015

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist 
26. januar AU-møte Telefonmøte  
4. mars Styremøte Stor-Elvdal  
27. april Styremøte Hjerkinn  
24. juni Styremøte Sverige  
27. august Styremøte Smuksjøseter  
25. september Styremøte Frydalen  
6. november Styremøte Telefonmøte  
27. november Styremøte Brimi  

 

 Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2014

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
31. januar AU-møte Telefonmøte  
28. mars Styremøte Ringsaker  
5. mai AU-møte Telefonmøte  
6. juni Styremøte Hamar  

 

  

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2013

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
1. februar AU-møte Telefonmøte  
14. mars Styremøte Sør-Fron  
3. mai AU-møte Telefonmøte  
31. mai Styremøte Ringebu  
26. september Styremøte Rena  
31. november  Styremøte  Sør-Fron  

 

 

 Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2012

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist 
23. april AU-møte Telefonmøte  
28. mars Styremøte Toftemo  
6. juni Styremøte Sel kommune  
14. september Styremøte Grimsdalshytta  
19. oktober AU-møte Telefonmøte  
30. november Styremøte Nord-Fron kommune  
10. desember AU-møte Ikke gjennomført  
(Publisert:27.11.2012 Sist endret:15.01.2019)