2020

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2020

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2019 finner du her i Miljøvedtaksregisteret

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlov havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

 

Dato           Type møte  Saksliste og protokoll   Vedlegg                  
17. mars Styremøte Innkalling - Protokoll  
2. april Styremøte Innkalling - Protokoll  
12. mai AU-møte Innkalling - Protokoll  
13. mai AU-møte Innkalling - Protokoll
15. mai AU-møte Innkalling - Protokoll  
10. juni Styremøte Innkalling - Protokoll  
11. august AU-møte
Innkalling - Protokoll  
14. oktober
Styremøte
Innkalling - Protokoll  
 30. november  Styremøte  Innkalling - Protokoll  
 18. desember  AU-møte Innkalling -Protokoll  
(Publisert:09.03.2020 Sist endret:21.12.2020)