2021

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2021

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2019 finner du her i Miljøvedtaksregisteret

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlov havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

 Dato  Type møte Sakliste og protokoll  Vedlegg 
 12. januar  AU-møte Innkalling - Protokoll  
10. februar   Styremøte Innkalling - Protokoll  
17. februar AU-møte Innkalling - Protokoll  
 17. mars  Styremøte Innkalling - Protokoll  
 16. juni  Styremøte    
 6. oktober  Styremøte    
1. desember Styremøte    
(Publisert:21.12.2020 Sist endret:06.04.2021)