Tiltak og prosjekt

Hvert år gjennomfører forvaltningsmyndigheten for verneområdene en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale myndigheter til ulike prosjekt. Vanlegvis er det SNO lokalt som gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner, bygdeservice-selskap eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:13.11.2013)

Oppstartede tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.02.2012)
Les mer

Gjennomførte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.02.2012)
Les mer

Planlagte tiltak (tiltaksplaner)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.11.2012)
Les mer

Bestillingsdialogen

Bestillingsdialogen for 2013 er klar. Endelig prioriteringer vil bli gjort av nasjonalparkstyret den 14. mars. C-skjema for bestillingsdialogen finnes her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.02.2013)
Les mer