Tiltak og prosjekt

Hvert år gjennomfører forvaltningsmyndigheten for verneområdene en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale myndigheter til ulike prosjekt. Vanlegvis er det SNO lokalt som gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner, bygdeservice-selskap eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:13.11.2013)

Bestillingsdialogen

Bestillingsdialogen for 2020 er klar. Endelig prioriteringer ble gjort av nasjonalparkstyret den 17. mars. Dokumenta er lagt ut her: Sak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen med Miljødirektoratet- Tildelte midler 2020 C-skjema for bestillingsdialogen, etter tildeling Brev fra Miljødirektoratet datert 11. november 2019 - Rammer og opplegg for bestillingsdialogen Rondane-Dovr ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.04.2020)
Les mer

Merkevaren Norges nasjonalparker - infopunkt på Høvringen og Putten seter ferdigstilt

Infopunkt Høvringen

Arbeidet med pilotprosjektene på Høvringen og ved Putten seter er ferdigstilt. Miljødirektoratet har sendt ut en rapport med oppsummering av erfaringene fra arbeidet med pilotprosjektene i Rondane, Jotunheimen, Hallingskarvet og Varangerhalvøya.  Rapporten er lagt ut her...

(Publisert:20.07.2020)
Les mer