Tiltak og prosjekt

Hvert år gjennomfører forvaltningsmyndigheten for verneområdene en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale myndigheter til ulike prosjekt. Vanlegvis er det SNO lokalt som gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner, bygdeservice-selskap eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:13.11.2013)

Bestillingsdialogen

Bestillingsdialogen for 2020 er klar. Endelig prioriteringer ble gjort av nasjonalparkstyret den 17. mars. Dokumenta er lagt ut her: Sak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen med Miljødirektoratet- Tildelte midler 2020 C-skjema for bestillingsdialogen, etter tildeling Brev fra Miljødirektoratet datert 11. november 2019 - Rammer og opplegg for bestillingsdialogen Rondane-Dovr ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.04.2020)
Les mer