Fiks ferdig forvaltningsplan

Forvaltningsplanen til Seiland/Sievju nasjonalpark er trykt opp og klar til bruk.

I disse dager sendes forvaltningsplanen vår ut til brukere, grunneiere, myndigheter og andre parter som har interesser i Seiland nasjonalpark. Vi har jobbet lenge med denne planen, og mange har bidratt med meninger om hvordan parken vår skal forvaltes. Takk for alle innspill! Nå gleder vi oss til å ta planen i bruk. Skrivearbeidet er forsåvidt ikke ferdig; nå jobbes det med en besøksstrategi som skal se nærmere på hvordan vi best mulig tar imot besøkende til Seiland. Følg med oss for oppdatering på dette arbeidet.

(Publisert:02.03.2017 Sist endret:11.06.2019)