Nye medlemmer i Seiland nasjonalparkstyre

Seiland nasjonalparkstyre på befaring ved Seilandsjøkelen.
Seiland nasjonalparkstyre på befaring ved Seilandsjøkelen. , Foto: Ingunn Ims Vistnes

Sametinget har etter Sametingsvalget høsten 2017 innstilt nye medlemmer til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre.

Disse er nå formelt oppnevnt av Miljødirektoratet. Kjetil Romsdal er oppnevnt som nytt fast medlem, med Nils Henrik Sara som nytt personlig varamedlem. Brita Julianne Skum fortsetter som fast medlem, men får ny vara i Hjørdis Øvergård.

Ut av styret går Arne Helstrøm Jørgensen, som har vært fast medlem siden styrets oppstart i 2011. Arne har spilt en viktig rolle i styrets arbeid, med særlig fokus på reindriftas behov i parken. Ut av styret går også varamedlemmene Ann-Kristin Engstad og Robert Wilhelmsen. De har begge lagt ned et stort arbeid i nasjonalparkstyret. Alle tre har bidratt aktivt med innspill til planarbeid, i behandling av enkeltsaker og på befaringer.

Vi takker for innsatsen til de gamle medlemmene og ønsker de nye medlemmene velkommen på laget!

Fullstendig styresammensetning ser du her.

 

(Publisert:12.03.2018 Sist endret:11.06.2019)