Møtekalender

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes 4-7 ganger i året. I tillegg kan arbeidsutvalget holde møte på kort varsel.

For 2018 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre følgende møtekalender:

Dato

Møte

Fredag 2. mars 

Styremøte i Alta (utsatt til mai)

Onsdag 6. - torsdag 7. juni

Styremøte og samling for alle nasjonalparkstyrene i Finnmark, på Seiland House på Altneset.

Søndag 17. juni

Åpning av nytt startpunkt i Bekkarfjord

13-14 august

Befaring på Seiland for styret

21. september*

Styremøte i Hammerfest

November/desember*

Styremøte og seminar med Rådgivende Utvalg

*Endelig dato vedtas på møtet i juni.

Flere møter kan komme ved behov. Styremøtene er i utgangspunktet åpne for tilhørere.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:12.03.2018)