Møtekalender

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes 4-7 ganger i året. Hastesaker behandles pr e-post eller telefon.

For 2019 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre følgende møtekalender:

Dato

Møte

Fredag 1. mars 

Styremøte i Alta

Fredag 24. mai

Styremøte i Hammerfest

7-8. august

Befaring på Seiland for styret

20. september*

Styremøte

November/desember*

Styremøte og seminar med Rådgivende Utvalg

*Endelig dato vedtas på møtet i juni.

Flere møter kan komme ved behov. Styremøtene er i utgangspunktet åpne for tilhørere.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:13.03.2019)