Styredokumenter

Her finner du saksdokumenter og protokoller fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.12.2016)

Protokoller fra styremøtene

Protokoller fra styremøtene er den offisielle møteboka for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre.

Protokoller fra arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalget for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget.

Sakspapirer og saksframlegg

Møtepapirer med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret eller arbeidsutvalget i forkant av møtet. Styret eller utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak. For vedtak, se protokollene. Nasjonalparkforvalteren er sekretariat og forbereder alle sakene for nasjonalparkstyret. Saksframleggene skal presentere situasjonen eller ...