Foto: Jan Nordvålen Foto: Hilde NystuenKulturminner er en del av verneformålet i Sølen landskapsvernområde. Foto: Øyvind FredrikssonRendalsren har en viktig del av sitt leveområde innenfor Sølen landskapsvernområde. Foto: Øyvind FredrikssonSølenmassivet (1755 moh) er et karakteristisk landskapselement i området. Foto: Øyvind FredrikssonTidligere var det aktiv seterdrift på alle setervollene i området. Seterlandskapet er også i dag viktige kulturlandskap/kulturmiljøer med stor opplevelsesverdi. Foto: Hilde NystuenPå skitur over Nordre Kverninghøgda Foto: Staffan Sandberg Foto: Staffan Sandberg

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde ble opprettet 18. februar 2011 og omfatter et areal på 456,4  km2 som i sin helhet ligger i Rendalen kommune. Dette er et av Hedmarks mest særpregede fjellområder. Formålet med vernet er å ta vare på et natur- og kulturlandskap hvor blant annet Mistravassdraget, Sølenmassivet og landskapsrommet rundt Sølensjøen har spesielt store landskapsmessige kvaliteter. 

Her finnes betydelige verdier knyttet til kulturmiljøer og kulturminner, spesielt kulturminner knyttet til fangstanlegg for villrein og elg. Renen var årsaken til at de første menneskene slo seg ned i området. I dag lever Rendalsrenen her, og den beskattes ved ordinær jakt selv om den er en privat reinstamme eid av Rendal Renselskap

Seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er fortsatt en naturlig del av landskapet, og er viktige kulturmiljøer med opplevelsesverdi. Området byr på gode muligheter for å oppleve natur, kultur og landskap gjennom et naturvennlig friluftsliv.


Nyheter

Besøksforvaltning i Sølen landskapsvernområde

Sølen verneområdestyre har vedtatt en prosjektplan for besøksforvaltning i Sølen landskapsvernområde. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på besøksforvaltningen for å ivareta naturverdiene, gi bedre opplevelser for besøkende og øke muligheten for lokal verdiskaping.  

(Publisert:30.01.2017)
Les mer

Årsrapport for 2015 og protokoll fra styremøte

Sølen verneområdestyre hadde styremøte 11. mai i nyoppussede kontorlokaler på kommunehuset i Rendalen. Møteprotokollen finner dere her. Årsrapporten for 2015 er også klar og den finner dere her.

(Publisert:23.05.2016)
Les mer

Midler til drift, tiltak og planarbeid i 2016

Moderne helleristninger

Det skjer mye spennende i Sølen landskapsvernområde om dagen. Vi har akkurat mottatt tilbakemelding fra Miljødirektoratet på søknad om midler til drift, planarbeid og tiltak i 2016, og det ser ut til å bli et aktivt år med flere spennende tiltak på gang.  

(Publisert:04.03.2016)
Les mer

Nye representanter til Sølen verneområdetyre

Miljødirektoratet har nå oppnevnt nye representanter til Sølen verneområdestyre for perioden 2016-2019. Det nye styret vil konstituere seg i møte 14. mars, samtidig som de skal delta på todagers opplæring/kompetansedager på Oppdal sammen med flere andre verneområdestyrer.

(Publisert:19.02.2016)
Les mer

Siste styremøte i 2015

Siste møte i Sølen verneområdestyre ble holdt 3. desember i hyggelige omgivelser på Romenstad gard på Unset. Dette ble også det siste styremøte for det nåværende styret og vi vil takke for den gode jobben dere har bidratt med! Miljødirektoratet vil oppnevne nye styremedlemmer til verneområdestyret i løpet av kort tid. Møteprotokoll fra møtet finner dere under verneområdestyret og ...

(Publisert:06.01.2016 Sist endret:07.01.2016)
Les mer

Vellykket Sølenseminar

Sølenseminar 2015

Over 30 deltagere deltok på Sølenseminaret torsdag 19. november 2015. Dette er det første seminaret som framover vil bli arrangert årlig. En spesiell takk til Johan Petter Nystuen og Per Olav Mathisen for interessante innlegg om geologi og landskapsformer og spor etter det gamle fangstfolket!

(Publisert:24.11.2015 Sist endret:25.11.2015)
Les mer
Vis nyhetsarkiv