Foto: Jan Nordvålen Foto: Hilde NystuenKulturminner er en del av verneformålet i Sølen landskapsvernområde. Foto: Øyvind FredrikssonRendalsren har en viktig del av sitt leveområde innenfor Sølen landskapsvernområde. Foto: Øyvind FredrikssonSølenmassivet (1755 moh) er et karakteristisk landskapselement i området. Foto: Øyvind FredrikssonTidligere var det aktiv seterdrift på alle setervollene i området. Seterlandskapet er også i dag viktige kulturlandskap/kulturmiljøer med stor opplevelsesverdi. Foto: Hilde NystuenPå skitur over Nordre Kverninghøgda Foto: Staffan Sandberg Foto: Staffan Sandberg

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde ble opprettet 18. februar 2011 og omfatter et areal på 456,4  km2 som i sin helhet ligger i Rendalen kommune. Dette er et av Hedmarks mest særpregede fjellområder. Formålet med vernet er å ta vare på et natur- og kulturlandskap hvor blant annet Mistravassdraget, Sølenmassivet og landskapsrommet rundt Sølensjøen har spesielt store landskapsmessige kvaliteter. 

Her finnes betydelige verdier knyttet til kulturmiljøer og kulturminner, spesielt kulturminner knyttet til fangstanlegg for villrein og elg. Renen var årsaken til at de første menneskene slo seg ned i området. I dag lever Rendalsrenen her, og den beskattes ved ordinær jakt selv om den er en privat reinstamme eid av Rendal Renselskap

Seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er fortsatt en naturlig del av landskapet, og er viktige kulturmiljøer med opplevelsesverdi. Området byr på gode muligheter for å oppleve natur, kultur og landskap gjennom et naturvennlig friluftsliv.


Nyheter

Årsrapport Sølen verneområdestyre 2020
(Publisert:04.02.2021 Sist endret:05.02.2021)
Les mer»
Takk for innsatsen!
(Publisert:23.03.2020)
Les mer»
Søknadsskjema motorferdsel
(Publisert:21.08.2017)
Les mer»
Sølenseminar 1. juni
(Publisert:25.04.2017 Sist endret:23.05.2017)
Les mer»
24 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. »
Søk i artiklar