Kontakt

Forvaltningsansvaret for Sølen landskapsvernområde er lagt til Sølen verneområdestyre. Offisielle brev og søknader til styret skal sendes til:

Sølen verneområdestyre
Postboks 4034
N-2306 HAMAR

E-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Brev og søknader som blir sendt til denne adressen (også e-post), blir arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP).

 

Kontaktinformasjon verneområdeforvalter:

Hilde Nystuen
verneområdeforvalter
Telefon: 62 55 11 86/90 12 33 02
Epost: fmhehiny@fylkesmannen.no

Besøksadresse:  Rendalen kommune, Bergset, 2485 Rendalen.

Spørsmål om søknader, veiledning om verneregler, innspill om forvaltning, gode idèer og andre uformelle henvendelser rettes til verneområdeforvalteren.

Sekretariatet for verneområdestyret for Sølen består av 1 verneområdeforvalter. Fylkesmannen i Hedmark har arbeidsgiveransvar for verneområdeforvalteren, men verneområdeforvalteren er formelt underlagt verneområdestyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdet. Sekretariatet fremmer innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdet.

 

Kontaktinformasjon naturoppsyn:

Statens naturoppsyn er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukere av verneområdet overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Blant annet er det vanlig å sette som vilkår om at SNO skal varsles ved tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften. SNO er samlokalisert med verneområdeforvalter og har kontor på kommunehuset i Rendalen.

Erik Ola Helstad
Statens naturoppsyn
Telefon: 90 99 16 98 

Epost: erik.ola.helstad@miljodir.no

www.naturoppsyn.no 

Relevante linker

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:06.01.2016)