Årsrapport Sølen verneområdestyre 2020

Årsrapport for Sølen verneområdestyre 2020 ble vedtatt i møte 4. februar. Årsrapporten gir en samlet fremstilling av verneområdestyret og verneområdeforvalter sitt arbeid , gjennomførte tiltak, prosjekter, møter og annen aktivitet. Les årsrapporten her

(Publisert:04.02.2021 Sist endret:05.02.2021)