Besøksforvaltning i Sølen landskapsvernområde

Sølen verneområdestyre har vedtatt en prosjektplan for besøksforvaltning i Sølen landskapsvernområde. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på besøksforvaltningen for å ivareta naturverdiene, gi bedre opplevelser for besøkende og øke muligheten for lokal verdiskaping.

 

Prosjektet skal sørge for en samkjøring mellom merkevarestrategien for Norges nasjonalparker og utvikling av felles besøksforvaltning og besøksstrategi i Sølen landskapsvernområde. Prosjektplan.

(Publisert:30.01.2017)