Søknadsskjema motorferdsel

Det ligger nå nytt søknadsskjema for motorferdsel ute på hjemmesiden under menypunktet "Aktuelt". Sølen verneområdestyre kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer, ved, utstyr og proviant til hytter, buer og setrer innenfor landskapsvernområdet. Det vil nå bli gitt dispensasjoner for samme tidsrom som dispensasjoner fra motorferdselloven gitt av Rendalen kommunen, for inntil 4 år.

(Publisert:21.08.2017)