Sølen verneområdestyre 2020-2023

Nytt styre er oppnevnt av Miljødirektoratet og konstituert i møte 18. mars. 

Verneområdestyret har forvaltningsansvaret for Sølen lvo, Fuggdalen NR og Steinfjellet NR

Styret består av følgende medlemmer: 

Medlemmer  Varamedlemmer
For Rendalen kommune: Hanne Didriksen (leder)   Karl Sigurd Hole 
For Rendalen kommune: Henning Dalbakk (nestleder) Marit Bjørnstad
For Innlandet fylkeskommune: Kjerstin Lundgård Erik Ringnes

 

Felles kompetansedagar for nye styremedlemmer i verneområdene Reinheimen, Breheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane-Dovre, Langsua, Sølen, Fulufjellet og Geiranger-Herdalen, på Scandic Lillehammer Hotel 17.-18.mars 2020, ble avlyst pga Corona pandemien.

Sakspapirer og møteprotokoll ligger under fanen "Verneområdestyret". 

Presentasjon: Verneområdeforvaltning og Sølen området - v/verneområdeforvalter Hilde Nystuen


(Publisert:23.03.2020)