Takk for innsatsen!

Takk for den gode innsatsen til medlemmene i Sølen verneområdestyret i perioden 2016-2020. Styret har bestått av Silje Mogstad Finstad (leder), May Liss Sæterdalen og Ole Jakob Akre.

Et givende samarbeid, stort engasjement, gode samtaler og en helhetlig og god forvaltning av verneområdene. I tilleg til saker, prosjekter og andre tiltak har hovedprosjektet denne perioden vært arbeidet med besøksstrategi for Sølen lvo. Det er samlet inn et bredt kunnskapsgrunnlag, vært mange møter og utkast til besøksstrategi foreligger nå i vår. I tillegg vil jeg framheve skoleprosjektet som dette styret har satt i gang. Et veldig positivt tiltak. 

(Publisert:23.03.2020)