Planer og publikasjoner


Under er ei oversikt over planer som er utarbeidet spesifikt for Sølen landskapsvernområde og generell litteratur om verneområdeforvaltning.


Kongelig resolusjon

Røsslyng

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigste avgjørelsene formelt gjøres av «Kongen i statsråd».

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.10.2015)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere  verneforskriften. Verneområdestyret er ansvarlig for utarbeidelse av forvaltningsplanen.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:27.10.2015)

Verneforskrift

  Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde, Rendalen kommune, Hedmark

(Publisert:21.05.2015 Sist endret:13.10.2015)

Naturfaglige rapporter

Her kommer etter hvert en oversikt over det som finnes av naturfaglige rapporter for området.

(Publisert:21.05.2015 Sist endret:27.10.2015)

Brosjyre og årsmelding

Det blir utarbeidet årlige rapporter for Sølen landskapsvernområde, som viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.  

(Publisert:21.05.2015 Sist endret:03.05.2016)