Brosjyre og årsmelding

Det blir utarbeidet årlige rapporter for Sølen landskapsvernområde, som viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.


 

Oversikt over årsrapporter fra SNO og Sølen verneområdestyre:

 

Rapport

2013

2014

2015

2016

2017

Sølen verneområdestyre

 

X

 X

 

 

SNO

 

X

 X

 

 

 

(Publisert:21.05.2015 Sist endret:03.05.2016)