Tiltak og prosjekt

Skilting er en del av tiltakene. Foto: Hilde Nystuen
Skilting er en del av tiltakene. Foto: Hilde Nystuen

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltningen en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Sølen verneområdestyre søker om midler fra sentrale myndigheter til ulike prosjekt som er forankret i en flerårig tiltaksplan for området. Vanligvis er det SNO som gjennomfører disse prosjektene i samarbeid med forvaltningsmyndigheten. Lokale organisasjoner og grunneiere er også som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene.


Bestillingsdialogen

Skilting er en del av tiltakene. Foto: Hilde Nystuen

Hvert år blir det bevilget midler til tiltak i verneområdene over statsbudsjettet. En egen pott er satt av til tiltak i større verneområder. I samarbeid mellom SNO sentralt og Miljødirektoratet blir denne potten fordelt til de ulike verneområdestyrene.

(Publisert:21.05.2015 Sist endret:20.10.2015)

Flerårige tiltaksplan

Sølen verneområdetstyre har utarbeidet en tiltaksplan for perioden 2015-2019

(Publisert:22.05.2015 Sist endret:20.10.2015)

Tiltak i Sølen landskapsvernområde

Ulvelav

Siden opprettelsen av Sølen landskapsvernområde har det blitt gjennomført en del tiltak allerede og flere prosjekt/tiltak er underveis.

(Publisert:22.05.2015 Sist endret:20.10.2015)