Veiledning

Hva slags søknadsbehandling som kreves for de ulike tiltak vil fremgå av menypunktene motorferdsel, byggesak, informasjonstiltak mv. Disse temaene vil bli beskrevet nærmere etter hvert.

Søknadsskjema

Benytt søknadsskjema som legges ut på nettsiden til Sølen verneområdestyre når det gjelder motorferdsel. For byggesaker benyttes søknadsskjema som finnes i kommunen på byggesak. Kommunen veileder tiltakshaver, ansvarlig søker og utførende i forhold til regelverk og utfylling av søknadsskjema med nødvendige vedlegg.

I andre saker (uten søknadsskjema) er det viktigst at det kommer tydelig frem hva man søker om og hvorfor (begrunnelse), kart for plassering av tiltak og gjerne foto i de saker det er naturlig. Oppgi gjerne epostadresse og telefon slik at det blir enkelt å ta kontakt ved spørsmål knyttet til søknaden.  Da kan også svar på søknaden sendes elektronisk.

(Publisert:16.10.2015 Sist endret:27.10.2015)