Rein Foto: Naturhuset - Gry IngebretsenFossen Foto: Naturhuset - Gry Ingebretsen/Images/Stabbursdalen/Framsidebilder/Stabbursnes naturhus - Gry Ingerbretsen 10 [2].JPG

Stabbursdalen

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer.


Den karakteristiske fjellrekka, gáissene, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.


Nyheter

Nasjonalparkstyresamling i Kiberg

Nasjonalparkstyresamling 2017 - 3

Nasjonalparkstyrene i Finnmark gjennomfører styresamling i år igjen. Denne gangen møttes vi i Kiberg - på Varangerhalvøya nasjonalparkstyrets knutepunkt.

Lompolaveien - referat fra møtet 23. mai 2017

Det ble avholdt et møte angående vedlikehold av Lompolaveien den 23. mai 2017. Alle rettighetshavere og brukere av Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområdet var invitert til dette møtet. Du kan lese referatet, klikk HER Kom med skriftlig innspill Stabbursdalen nasjonalparkstyre om saken innen 14. juni 2017:  Postadresse:                ...

Invitasjon til møte om vedlikehold av Lompolaveien i Stabbursdalen landskapsvernområde.

Stabburdalen nasjonalparkstyre inviterer til møte angående Lompolaveien i Stabbursdalen Landslapsvernområde. Møtet er aktuelt for alle hjemmelshavere og brukere av Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområdet. Dato: 23. mai 2017. Tid: 17.00 – 19.00. Sted: Lakselv Kino og Kultursal, Kirkeveien 28, Lakselv. Velkommen til møte!

Elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen i mars 2017

Furuskogen i Stabbursdalen

Arbeidsgruppen som jobber med å håntere beiteskadene på furuskogen i Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal gjennomføre en elgtelling i mars 2017.

Er droner tillatt i nasjonalparken?

Bruk av drone for opptak av film og bilder benyttes stadig mer. Drone kan være et nyttig verktøy, også i sammenheng med forvaltningen av verneområder. Bruk av drone i nasjonalparken er derimot ikke tillatt etter verneforskriften. 

Feireing - vi har fått fiber på Stabbursnes

Feiring av fiber

Fredag 2. september fikk vi første signalene inn på Stabbursnes. Endelig har vi fått fibertilknytning på Stabbursnes. Dette ble feiret med kake.

Vis nyhetsarkiv