Rein Foto: Naturhuset - Gry IngebretsenFossen Foto: Naturhuset - Gry Ingebretsen/Images/Stabbursdalen/Framsidebilder/Stabbursnes naturhus - Gry Ingerbretsen 10 [2].JPG

Stabbursdalen

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer.


Den karakteristiske fjellrekka, gáissene, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.


Nyheter

Elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen i mars 2017

Furuskogen i Stabbursdalen

Arbeidsgruppen som jobber med å håntere beiteskadene på furuskogen i Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal gjennomføre en elgtelling i mars 2017.

Er droner tillatt i nasjonalparken?

Bruk av drone for opptak av film og bilder benyttes stadig mer. Drone kan være et nyttig verktøy, også i sammenheng med forvaltningen av verneområder. Bruk av drone i nasjonalparken er derimot ikke tillatt etter verneforskriften. 

Feireing - vi har fått fiber på Stabbursnes

Feiring av fiber

Fredag 2. september fikk vi første signalene inn på Stabbursnes. Endelig har vi fått fibertilknytning på Stabbursnes. Dette ble feiret med kake.

Befaring av punktfeste til Bastin-gamma

Bastingamma

Den 17. juni 2016 er avsatt til befaring i Stabbursdalen nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter sammen med Sametinget og SNO skal blant annet gjennomføre en befaring av området hvor Bastingammen er ønsket gjennoppbygget. Befaringen gjennomføres for å skjerme kulturminner og sørge for at kulturminner ikke skal komme til skade under gjenoppbyggingen. Det vil bli benyttet helikopter i ...

Bli med på skitur i Stabbursdalen !

Furuskog

Hvert år arrangeres det en skitur inn i Stabbursdalen. Turen går til Stabbursdalens fuglefôringsplass. Bli med på en hyggelig tur sammen med Stabbursnes Naturhus og Museum, Statens naturoppsyn og nasjonalparkforvalter.  

Elgtelling gjennomføres i februar/mars

Stabburdalen nasjonalparkstyre ønsker å gjennomføre en elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde i februar/mars 2016. Dette er en oppfølging av elgtellingen som ble gjennomført i 2013.

Vis nyhetsarkiv