Rein Foto: Naturhuset - Gry IngebretsenFossen Foto: Naturhuset - Gry Ingebretsen/Images/Stabbursdalen/Framsidebilder/Stabbursnes naturhus - Gry Ingerbretsen 10 [2].JPG

Stabbursdalen

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer.


Den karakteristiske fjellrekka, gáissene, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.


Nyheter

Merking av elg i furuskogen til Stabbursdalen

Merket elg 1

I mars (uke 11) er det planlagt å merke 10-15 elger med GPS halsbånd i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. 

Elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen i februar/mars 2018

Furuskogen i Stabbursdalen

Arbeidsgruppen som jobber med å håntere beiteskadene på furuskogen i Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal gjennomføre en elgtelling i slutten av februar elle begynnelsen av mars 2018. Elgtellingen gjennomføres med helikopter og flytiden er beregnet til ca. 2 timer. Hvilken dag telling blir gjennomført avhenger av værforhold, og er derfor ikke mulig å fastslå i forkant. Ved spørsmål angående sel...

Prosjektplan for besøksstrategi

Nasjonalparkstyret for Stabbursdalen vedtok 5. februar 2018 en Prosjektplan for besøksstrategi. Planen skal være et arbeidsdokument for arbeidet med besøksstrategien.

Møte for Rådgivende utvalg

Bilde - invitasjon til rådgivende utvalg 2017

Stabbursdalen nasjonalparkstyre til møte for Rådgivende utvalg Møtet skal avholdes 9. november 2017 kl. 17.30. Møtet finner sted på Stabbursnes Naturhus og Museum

Se Stabbursdalen fra lufta

NRK har laget en tv-serie som heter "Landet frå lufta". Her kan man se Stabbursdalen nasjonalpark fra luften: Følg link til TV-Serien HER.

Nasjonalparkstyresamling i Kiberg

Nasjonalparkstyresamling 2017 - 3

Nasjonalparkstyrene i Finnmark gjennomfører styresamling i år igjen. Denne gangen møttes vi i Kiberg - på Varangerhalvøya nasjonalparkstyrets knutepunkt.

Vis nyhetsarkiv