Kontakt/ Contact

Post og søknader til Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal sendes til:

Stabbursdalen nasjonalparkstyre
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

E-post: fmtfpost@statsforvalteren.no

 

Gjelder søknaden motorferdsel i utmark skal følgende skjema benyttes ved søknad:

Elektronisk søknadsskjema for motorisert ferdsel 

 

Kontakter og søknader som sendes til denne adressen, blir automatisk arkivert av Statsforvalterens arkiv og søkbare i den offentlige elektronsike postjournalen (OEP). Disse sendes også automatisk til nasjonalparkforvalteren, som forbereder sakene for nasjonalparkstyret. Ved andre typer kontakt eller spørsmål kan nasjonalparkforvalteren kontaktes direkte.


Nasjonalparkforvalteren
Nasjonalparkforvalteren er styrets administrative ressurs, og redaktør for denne hjemmesiden.

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila har kontor på Stabbursnes Naturhus og Museum. 


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum og kontorlokaler til nasjonalparkforvalter og SNO.

Henvendelser om forvaltningen av Stabbursdalen nasjonalparkstyre rettes til nasjonalparkforvalter på e-post eller telefon:

stabbursdalen@statsforvalteren.no
telefon + 47 78 95 03 77
Mobil + 47 409 12 470

QR kode kontaktinfo forvalterQr-kode med kontaktinformasjon (v-card)

SNO lokalt
Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukerne av nasjonalparken overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Formålet er å ivareta miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. SNO Lakselv har ansvar for oppsynet i Stabbursdalen nasjonalpark, og spiller også en viktig rolle i forhold til gjennomføringen av tiltak i nasjonalparken.

Statens naturoppsyn Lakselv:
Besøksadresse: Stabbursnes Naturhus og Museum, 9710 Indre Billefjord

Torkjell Morset
Mobil: 916 22 003
E-post: torkjell.morset@miljodir.no

 

SNO Lakselvs nettside: http://www.naturoppsyn.no/lakselv/