Befaring av punktfeste til Bastin-gamma

Bastingamma
Bastingamma, Foto: Torkjell Morset

Den 17. juni 2016 er avsatt til befaring i Stabbursdalen nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter sammen med Sametinget og SNO skal blant annet gjennomføre en befaring av området hvor Bastingammen er ønsket gjennoppbygget. Befaringen gjennomføres for å skjerme kulturminner og sørge for at kulturminner ikke skal komme til skade under gjenoppbyggingen. Det vil bli benyttet helikopter i sammenheng med befaringen.

Bildet viser Bastin-gammen før den ved et uhell brant ned sommer 2013.