Brukerundersøkelse av Stabbursdalen

Selvregisteringskasse
Selvregisteringskasse, Foto: Karoline Salmila

Skal du en tur inn i Stabbursdalen og ser en slik kasse på din vei? Vi oppfordrer alle til å fylle ut et spørresskjema som er i disse kassene. Dette er en fin måte for Stabbursdalen nasjonalparkstyret å få tilbakemelding fra både lokale brukere og turister.

I år er det planlagt å gjennomføre av en brukerundersøkelse av Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. Det er satt opp 9 kasser rundt Stabbursdalen som skal stå ute i ca. 15 uker (gule sirkler med tall inni, se bilde).

Plassering til selvregistreringskasser

Hvorfor kommer akkurat du til Stabbursdalen? Målet er å få tilbakemelding fra flest mulig om hvordan hver enkelt person bruker Stabbursdalen. 

Vi håper på at også lokale brukere av Stabbursdalen ønsker å komme med tilbakemeldinger, ikke bare turister som kommer på besøk!

Det er også mulig å være med på en etterundersøkelse hvis man vil bidra med enda flere tilbakemeldinger. Husk da å skrive opp din e-postadresse på selvregistreringskortet!

Brukerundersøkelsen skal inngå i en besøksstrategi som skal utarbeides for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde innen 2020. Se tidligere artikkel om "Prosjektplan for besøksstrategi" for mer informasjon.

Spørsmål? Kontakt nasjonalparkforvalter Karoline Salmila eller Tore Kåven:

Tlf. +47 78 95 03 77/ +47 952 43 663

e-post: Stabbursdalen@fylkesmannen.no

 

Selvregistreringskasse åpen

Foto: Kasse for burkerundersøkelsen som du  vil finne satt opp rund Stabbursdalen. På dette bildet er selvregistreringskortene er ennå ikke satt på plass.