Elgtelling gjennomføres i februar/mars

Stabburdalen nasjonalparkstyre ønsker å gjennomføre en elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde i februar/mars 2016. Dette er en oppfølging av elgtellingen som ble gjennomført i 2013.

Se melding om vedtak her.