Elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen i februar/mars 2018

Furuskogen i Stabbursdalen
Furuskogen i Stabbursdalen, Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Arbeidsgruppen som jobber med å håntere beiteskadene på furuskogen i Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal gjennomføre en elgtelling i slutten av februar elle begynnelsen av mars 2018.

Elgtellingen gjennomføres med helikopter og flytiden er beregnet til ca. 2 timer.

Hvilken dag telling blir gjennomført avhenger av værforhold, og er derfor ikke mulig å fastslå i forkant.

Ved spørsmål angående selve elgtellingen kan nasjonalparkforvalter kontaktes. Kontaktinfo finnes inne på denne nettsiden under "kontakt og lenker".