Ikke skyt elgen! ...

Elg merket med GPS-sporing.
Elg merket med GPS-sporing.

... med fargerike øreklips og "smykke".

I vinter var prosjektet "Elgen i Finnmark" i Stabbursdalen og merket elg med GPS-sendere i forbindelse med beiteskadeprosjektet. Det ble merket 12 elg  i furuskogen i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde.

Vi har fulgt dyrene på www.dyreposisjoner.no og vet at disse 12 merkede elgene har spredt seg over store områder. Alle har vandret ut av furuskogen de ble merket i og enkelte har vandet så langt som til Karasjok, Alta og Kvalsund kommuner.

Nå i elgjakta gjør vi oppmerksom på at det finnes GPS-merkede elg i store deler av Finnmark. Det er ikke bare i Stabbursdalen nasjonalpark det har vært merking av elg. Vi håper alle elgjegerne vil ta hensyn til det pågående prosjektet og ikke skyte merket elg. Hvor elgen trekker og oppholder seg vil gi viktig informasjon til fremtidig forvaltning av elg i Finnmark fylke, som alle vil ha nytte av.

Vi gjør også oppmerksom på at det vil være tidsforskyvning på www.dyreposisjoner.no nå i elgjakta, så den vil være et dårlig utgangspunkt for hvor elgene befinner seg fra dag til dag.