Invitasjon til møte om vedlikehold av Lompolaveien i Stabbursdalen landskapsvernområde.

Stabburdalen nasjonalparkstyre inviterer til møte angående Lompolaveien i Stabbursdalen Landslapsvernområde. Møtet er aktuelt for alle hjemmelshavere og brukere av Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområdet.

Dato: 23. mai 2017.

Tid: 17.00 – 19.00.

Sted: Lakselv Kino og Kultursal, Kirkeveien 28, Lakselv.

Velkommen til møte!

Lompolaveien ble oppgradert til skogsbilklasse tre og ferdigstilt september 2016. For at veien skal kunne bevares må det gjennomføres årlig vedlikehold og eventuelle vedlikeholdstiltak etter behov. Det inviteres hervedt til møte for å finne løsninger som sørger for å sikre fremtidig vedlikehold av Lompolaveien.

Det opplyses om at ikke alle hjemmelshavere har mottatt invitasjon til dette møtet. Det skyldes at ikke alle adresser forekom i matrikkelen.