Koronakrise og åpne bygg i verneområder

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har 1 åpen hytte og 1 gamme i nasjonalparken. Det er Ivarstua og Bastingammen. I tillegg har vi Rørkulphytta i landskapsvernområdet brukes som skihytte, som låses slutten av mai hvert år. Vi anmoder publikum om ikke å planlegge å bruke den åpne hytta og gammen slik situasjonen er nå med koronapandemi. Dette er en generell anmodning som også gjøres i andre verneområder som har åpne hytter, koier og gammer.

Ivarstya og Bastingammen vil fortsatt være åpne siden de har en nødfunksjon hvor man kan søke tilflukt hvis nødvendig.

Corona crisis - open cabin and gamme

In Stabbursdalen National Park we have 1 open cabin and 1 open traditional building called gamme. They are called Ivarstua and Bastingammen. In addition, we have Rørkulphytta in the Stabbursdalen Protected Landscape Area, which is used as a open ski cabin. It closes in end of May each year.

We urge the public not to use the open cabin/gammen because of the Corona pandemic. This is a advice that is also given from other protected areas that have open cabins and gammer.

Ivarstua and Bastingammen will stil be open because they serve as an emergency shelter, if you have to seek refuge in bad weather or other situations