Lompolaveien - referat fra møtet 23. mai 2017

Det ble avholdt et møte angående vedlikehold av Lompolaveien den 23. mai 2017. Alle rettighetshavere og brukere av Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområdet var invitert til dette møtet.

Du kan lese referatet, klikk HER

Kom med skriftlig innspill Stabbursdalen nasjonalparkstyre om saken innen 14. juni 2017: 

Postadresse:
                     Stabbursdalen nasjonalparkstyre
                     Fylkesmannen i Finnmar
                     Statens Hus
                     9815 Vadsø

eller e-post til:
                        FMFIPostmottak@fylkesmannen.no