Markering av bytte av representanten fra Sametinget

Styreleder Øyvind Lindbäck takker Ronny Wilhelmsen for sitt engasjement i Stabbursdalen nasjonalparkstyre
Styreleder Øyvind Lindbäck takker Ronny Wilhelmsen for sitt engasjement i Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har fått ny representant fra Sametinget.

Med dette takker vi Ronny Wilhelmsen for sitt engasjement i Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennom tre valgperioder.

Samtidig ønsker vi velkommen til Kåre Olly og gratulerer han med sitt verv som styremedlem i Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Vi gratulerer også Ida Kathrine Balto som er gjenvalgt som varamedlem for Stabbursdalen nasjonalparkstyre.

Markering av bytte av Sametingsrepresentant

Markering av bytte av Sametingsrepresentant. (Ronny Wilhelmsen (venstre), Robert Wilhelmsen, Øyvind Lindbäck og Kåre Olli (høyre)).

Markering av bytte av Sametingsrepresentant
Markering av bytte av Sametingsrepresentant. (Robert Wilhelmsen (venstre), Øyvind Lindbäck, Kåre Olli, Torkjell Morset, Kjell Magne Eira og Ronny Wilhelmsen (høyre)).