Tiltak og prosjekt

Fuglefôringsplass i Landskapsvernområde - SNO v/Torkjell Morset
Fuglefôringsplass i Landskapsvernområde - SNO v/Torkjell Morset, Foto: Svein Ingebrigtsen

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltningen en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Stabbursdalen nasjonalparkstyre søker om midlar fra sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Vanligvis er det SNO lokalt som gjennomførar eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene, i samarbeid med Nasjonalparkforvalter. Lokale organisjasjoner, næringsvirksomhet eller grunneiere kan ha en sentral rolle i gjennomføring av prosjektene. Oppstartede tiltak

Dilljohkabrua

Gjennomførte tiltak

Skilting i Stabbursdalen verneområder

Her vil en liten oppsummering av årenes tiltak, skjøtsel og prosjekter:

Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

Her vil det bli lagt ut informasjon om de årlige planlagte tiltak. I 2014 er det planlagt at følgende tiltak skal bli gjennomført: - Naturtyer i Norge (NiN) kartlegging av furuskogen i Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde.- Restaurering av Diljohkabrua- Restaurering av bålplasser- Ferdselstelling i verneområdene for kartlegging av bruken av området - ...

Bestillingsdialog

Her legges vedtatte bestillingsdialoger ut.