Kontakt og lenker

Verneområdestyret har avtale med Nils Kvamme om skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde
Verneområdestyret har avtale med Nils Kvamme om skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde, Foto: Anbjørg Nornes


Offisielle kontaktar til Stølsheimen verneområdestyre:

Postadresse:
Stølsheimen verneområdestyre
v/ Fylkesmannen i Vestland
Njøsavegen 2, 6863 Leikanger         

Besøksadresse:      
Onstadvegen 25,
5745 Aurland

E-post:
fmvlpost@fylkesmannen.no

Verneområdeforvaltar Stølsheimen:
Anbjørg Nornes
E-post: 
fmsfano@fylkesmannen.no

Telefon: 
57643129 / 99499753

Fakturaadresse:
Elektronisk på EHF med organisasjonsnr. 974760665
Ref. 3850ano

Papirfaktura:
Fylkesmannen i Vestland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Ref. 3850ano

SNO lokalt
SNO har tilsynsmynde og skal blant anna fylgje med på at brukarane av verneområda overheld forskrifter og forvaltningsvedtak. Det er vanleg å setje vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

SNO – Aurland
Navn:
Kristoffer Ullern Hansen
Besøksadresse: Onstadvegen 25, 5745 Aurland
E-post: kristoffer.ullern.hansen@miljodir.no 
Telefon: 97097720