Lenkar

Vetlestraumen Finden
Vetlestraumen Finden, Foto: Anbjørg Nornes

// Elektronisk søknadskjema for motorferdsel i verneområde
Søknad om motorferdsel i verneområde kan sendast på elektronisk søknadskjema. Ved å bruka dette skjemaet vert søknaden journalført direkte på Stølsheimen verneområdestyre, og behandla av verneområdeforvaltar og styret. Hugs å vel Sogn og Fjordane fylke i søknadskjema for at det skal koma til rett mottakar. Ta kontakt med verneormådeforvaltar dersom du har spørsmål.

// Miljøstatus i Hordaland - Stølsheimen
Her finn ein generell informasjon om Stølsheimen, og aktuelle rapportar.

// Miljøstatus i Sogn og Fjordane - Stølsheimen
Her finn ein generell informasjon om Stølsheimen, aktuelle rapportar og informasjon om utviding av verneområdet.

// Sogn og Fjordane fylkeskommune - Freda og verneverdige bygg og bygningsmiljø
Nyttig informasjon for den som eig eller jobbar med freda bygg og bygningsmiljø.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:21.01.2016)