Styredokument

Her er fagleg rådgjevande utval på veg til Finden
Her er fagleg rådgjevande utval på veg til Finden, Foto: Anbjørg NornesProtokoll styremøte

Skitur

  Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Stølsheimen verneområdestyre. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Sakspapir / saksframlegg

Vinter i Stølsheimen

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til verneområdestyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjer endeleg vedtak (sjå protokoll)

Protokoll arbeidsutvalsmøte

Dyregrav

Protokoll for arbeidsutvalet for Støslheimen verneområdestyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Rundskriv om forvaltning av verneforskrift

Rundskriv om saksbehandling ved utøving av mynde etter verneforskrifter.

(Publisert:23.02.2016)