Protokoll styremøte

Skitur
Skitur, Foto: Nils Kvamme

 

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Stølsheimen verneområdestyre. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokollen er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 

 2020

Møteprotokoll frå styremøte 2020

(Publisert:03.02.2020 Sist endret:03.07.2020)

2019

Møteprotokollar for styremøte 2019

(Publisert:05.02.2019 Sist endret:03.02.2020)

2018

Møteprotokollar frå styremøte i 2018

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:03.02.2020)

2017

Møteprotokoll frå møte i verneområdestyret 2017.  

(Publisert:28.02.2017 Sist endret:03.02.2020)

2016

Møteprotokollar frå styremøte i 2016

(Publisert:18.03.2016 Sist endret:03.02.2020)

2015

Styremøteprotokollar for 2015

(Publisert:17.02.2015 Sist endret:03.02.2020)

2014

Styremøteprotokollar for 2014

(Publisert:17.01.2014 Sist endret:03.02.2020)

2013

Styremøteprotokollar for 2013

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.02.2020)

2012

Styremøteprotokollar for 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.02.2020)

2011

Styremøteprotokoll for 2011

(Publisert:08.01.2013 Sist endret:17.01.2014)