Sakspapir / saksframlegg

Vinter i Stølsheimen
Vinter i Stølsheimen, Foto: Nils Kvamme


Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til verneområdestyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjer endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for verneområdestyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovheimel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.

Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

 

 2020

Saksframlegg til møte i Stølsheimen verneområdestyre 2020.

(Publisert:16.01.2020 Sist endret:25.06.2020)

2019

Styredokument til møte i Stølsheimen verneområdestyre 2019.

(Publisert:23.01.2019 Sist endret:15.11.2019)

2018

Sakspapir Stølsheimen verneområdestyre 2018

(Publisert:08.02.2018 Sist endret:16.11.2018)

2017

Sakspapir med saksframlegg til møte i Stølsheimen verneområdestyre 2017 Dato Styremøte Vedlegg 22.02.2017  Sakspapir Prosjektplan 21.06.2017 Sakspapir   19.09-20.09.2017 Sakspapir   29.11.2017 Sakspapir  

(Publisert:13.02.2017 Sist endret:08.02.2018)

2016

Sakspapir til møte i Stølsheimen verneområdestyre 2016

(Publisert:23.02.2016 Sist endret:08.02.2018)

2015

Sakspapir for styremøte 2015

(Publisert:29.01.2015 Sist endret:03.12.2015)

2014

Sakspapir for styremøte i 2014

(Publisert:14.01.2014 Sist endret:05.12.2014)

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:08.02.2018)

2013

Sakspapir / saksframlegg for møta i 2013

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:08.02.2018)