Vedtekter

Rype er vanleg å sjå i Stølsheimen.
Rype er vanleg å sjå i Stølsheimen. , Foto: Nils Kvamme

 


 

Vedtektene set rammene for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

I brev datert 4. november 2010 frå statsråden i Miljøverndepartementet vart det vedteke at det skulle etablerast eit verneområdestyre for Stølsheimen landskapsvernområde i fylka Sogn og Fjordane og Hordaland. Vedtektene følgjer brevet.

Vedtektene listar opp føremål, mynde, geografisk avgrensing, samansetning av styret og oppgåver for styret.

Vedtekter Stølsheimen verneområdestyre 01.01.2020