Konstituering av Stølsheimen verneområdestyre

Stølsheimen verneområdestyre har fått oppnemnt nye styemedlemer for perioden 2020 - 2023. 18. februar hadde det nye styret sitt fyrste møte. Sigbjørn Hauge frå Voss herad vart valt til leiar og Liv-Anne Aanesen frå Modalen kommune vart valt til nestleiar. 

Oversikt over styremedlemer og varamedlemer finn de her.

(Publisert:28.02.2020 Sist endret:03.07.2020)