Resultat frå brukarundersøking i Stølsheimen

Stølen Solrenningane
Stølen Solrenningane, Foto: Anbjørg Nornes

Restultat frå brukarundersøkinga som vart gjennomført i sommarsesongen 2017 er no klar. 1093 turgåarar deltok i undersøkinga. Nesten 20 prosent av dei som deltok kom frå utlandet. Ein fjerdedel av respondentane er folk frå kommunane i Stølsheimen. Undersøkinga viser at turgåarane er godt nøygde med tilrettelegginga for friluftslivet. Det var ein del som svarte at dei ynskte betre merking av stiar, og merking til fjelltoppar.

Rapporten kan lastast ned her

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:03.07.2020)