Revidert forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde er godkjent.

Revidert forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde er godkjent av Stølsheimen verneområdestyre og Miljødirektoratet. Planen vert sendt ut til alle grunneigarar i landskapsvernområdet, og er lagt ut på heimesida.

Planen med vedlegg kan lastast ned frå denne sida.

Forvaltningsplan rapport nr. 1-2017

(Publisert:19.04.2017 Sist endret:18.12.2020)