Furuskogen under Snota Foto: Morten GåsvandGjevilvassdalen Foto: Øivind LerenInnerdalen Foto: Øivind LerenStorrindvatnet, Trollhetta og Rinnhatten Foto: Morten GåsvandJøldalen Foto: Øivind LerenTovatna Foto: Øivind LerenTrollhetta Foto: Morten GåsvandVindøldalen med Snota Foto: Øivind LerenFolldalen Foto: Øivind Leren

Trollheimen

- stor variasjon i landskap, naturtyper og fauna / flora.Nyheter

Verneområdestyremøte 26.02.2018

Verneområdestyret for Trollheimen har møte på Thon Vårsøg hotell Surnadal den 26.02.2018

(Publisert:14.02.2018)
Les mer

Dialogmøte på Bortistu i Storlidalen 21.11.2017

Innerdalstårnet - foto Lars Andreas Dypvik

Verneområdestyret  for Trollheimen inviterer til dialogmøte om Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen

(Publisert:15.11.2017)
Les mer

05.10.2017 Møte i Verneområdestyret for Trollheimen og åpent møte om besøksforvaltning

Storrindvatnet, Trollhetta og Rinnhatten

Plan for dagen: Del 1. Befaring Helgetunmarka – Innfallsport under utvikling Oppmøte på parkeringsplass Skavlia for start av befaringsdelen kl 09.30. De som kommer fra nord og vest anbefales å samkjøre fra Bolme Pensjonat i Rindal kl 09.00 Befaring med orientering om utførte og kommende planer for innfallsporten i Helgetunmarka ved ITrollheimen AS, Elwatch AS, turstigruppa i Rindal IL, grunneie...

(Publisert:16.09.2017)
Les mer

Vellykket dialogmøte og jubileumsmarkering

50 personer var samlet til dialogmøte om besøksforvaltning og markering av jubileer for Innerdalen 50 år og Trollheimen 30 år den 28.06.2017. I flott vær startet dagen med kaffe og kake på Renndølsetra, for dialogmøte med innlegg fra mange aktører og interessegrupper på Innerdalshytta. Verneområdestyret holdt også et kort ordinært styremøte, før dagen ble avsluttet med festmiddag på Renndølsetra ...

(Publisert:06.07.2017)
Les mer

Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder 50 og 30 år i 2017

Dette markeres av Verneområdestyret for forvaltningen den 28. 06.2017 og av Sunndal kommune den 01.07.2017 med et program tilpasset familier og besøkende som vil delta på markeringen av jubileet for Innerdalen landskapsvernområde 50 år. Program 28.06.2017 10.30 – 11.30 Bålkaffe og kake på Renndølsetra 12.00 – 17.00 Dialogmøte på Innerdalshytta Verneområdestyret, Faglig rådgivende utvalg og ...

(Publisert:22.06.2017)
Les mer

Møte i Verneområdestyre for Trollheimen 22.05.2017

Snota - foto Hege Sæther Moen

22.05.2017 er det møte Verneområdestyre for Trollheimen. Innerdalen og Trollheimen jubilerer i 2017 med henholdsvis 50 og 30 år som landskapsvernområder, hvordan dette skal markeres er av sakene som skal opp i møtet. Verneområdestyret arbeider for tiden med utarbeidelse av en besøksforvaltningsstrategi for vernmeområdene. Gjennom kartlegging av sårbarhet, viktige verneverdier og bruk skal ...

(Publisert:08.05.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv