SNO Trollheimen

Helgetunsetra
Helgetunsetra, Foto: Øivind Leren

SNO er tilsynsmyndighet og skal blant anna følge med på at brukerne av verneområdene overheld forskrift og forvaltningsvedtak. 

SNO-Trollheimen:

  Lars Olav Lund
Tlf: +47 959 65 128
Epost: lars.olav.lund@miljodir.no(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.02.2019)