Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder 50 og 30 år i 2017

Dette markeres av Verneområdestyret for forvaltningen den 28. 06.2017 og av Sunndal kommune den 01.07.2017 med et program tilpasset familier og besøkende som vil delta på markeringen av jubileet for Innerdalen landskapsvernområde 50 år.

Program 28.06.2017

10.30 – 11.30 Bålkaffe og kake på Renndølsetra
12.00 – 17.00 Dialogmøte på Innerdalshytta

Verneområdestyret, Faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg

Hovedtema - Seminar om besøksforvaltning

12.00 - 15.00 Innlegg av ulike innledere
15.00 - 16.00 Lunsj
16.00 - 17.00 Innspill og debatt

17.00 – 18.00 Verneområdestyretmøte med vedtakssaker – åpent for tilhørere

19.00 – 21.00 Middag på Renndølsetra med markering av Jubileene

Vedlagt er møtepapirer, samt prosjektplanen for arbeidet med besøksforvaltning og det som per nå foreligger av resultat fra sårbarhetskartlegginger og brukerundersøkelser.

(Publisert:22.06.2017)