Dialogmøte på Bortistu i Storlidalen 21.11.2017

Innerdalstårnet - foto Lars Andreas Dypvik
Innerdalstårnet - foto Lars Andreas Dypvik

Verneområdestyret  for Trollheimen inviterer til dialogmøte om Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen

Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen

Verneområdestyret for Trollheimen har til møtet i Storlidalen den 21.11.2017 invitert sitt Faglig rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg og medlemmer i det tidligere

Samarbeidsutvalget for Trollheimen til å delta i dialogmøte om arbeidet med besøksforvaltning og ber om innspill til førsteutkast til besøksforvaltningsstrategi som styret skal behandle på møtets andre del.

Program for møtet:

10.00 – 12.30 Dialogmøte mellom inviterte parter og Verneområdestyret om besøksforvaltningsstrategien for verneområdene i Trollheimen og Innerdalen

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 16.00 Verneområdestyremøte

Faglig rådgivende utvalg, Administrativt kontaktutvalg og medlemmer i det tidligere Samarbeidsutvalget for Trollheimen er invitert til å delta på møtets første del og lunsj.

 

Begge møtedelene er åpne for den som ønsker å være tilhører!

(Publisert:15.11.2017)